0212 320 95 45 - 46 akademi@a-belge.com

ISO 14001

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi doğal yapı ve çevre özelliklerinin korunması için atılan bir adımdır. Etkili bir çevre yönetim sisteminin ne şekilde geliştirilmesi gerektiğini belirleyen, her tür kuruluşa uygulanabilen uluslararası bir standarttır. Kuruluşların faaliyetleri nedeniyle çevreye verdiği zararları en aza indiren, hammadde ve enerji tüketimini azaltarak finansal açıdan yarar sağlamalarına destek olan bir standarttır.

ISO 14001 Çevre yönetim sistemi, çevreyi ve kaynaklarını tahrip etmeden gelişmiş teknolojilerin kullanılmasını teşvik eder, tüketiciyi bu yönde bilinçli ve duyarlı hale getirir, çevreye zararlı ürünlerin ve hammaddelerin yerine, ürünün ömrü boyunca çevreye etkilerini değerlendirerek zararlı olanların elenmesini sağlar.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile, Atıkların sistematik olarak azaltılıp kontrol altına alınması sağlanır.Üretim sürecinin sistematik olarak geliştirilmesi ile enerji tüketimi azaltılır. Çevre koşullarına katkıda bulunan kuruluş hakkında toplum, müşteri ve yatırımcılar üzerinde sağlam bir güven duygusu yaratılmış olur. Bu gelişmeler işletmelerin çevre ile etkileşimlerini kontrol altında tutabilmelerini ve çevre icraat ve başarılarını sürekli iyileştirebilmelerini sağlayacak yönetim sistemlerine ihtiyaç bulunduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Avrupa birliği ile entegrasyonda da en önemli konulardan olan Çevre; ayrıca Çevre ve Orman Bakanlığının da yaptığı denetimlerde bu standardın isteklerine paralel konuları içermektedir.

ISO 14000 serisi standartlar 1996 yılında ISO (International Organization for Standardization) tarafından yayınlanmış ve kullanılmaya başlanmıştır. Daha önceleri ise, 1992’de yayınlanan ve 1994’de revize edilen, bir İngiliz standardı olan BS 7750 kullanılmaktaydı.

STANDART ANA BAŞLIKLARI

1 Kapsam
2 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar
3 Terimler ve tarifler
3.1 Tetkikçi
3.2 Sürekli iyileştirme
3.3 Düzeltici faaliyet
3.4 Doküman
3.5 Çevre
3.6 Çevre boyutu
3.7 Çevresel etki
3.8 Çevre yönetim sistemi (ÇYS)
3.9 Çevre amacı
3.10 Çevre performansı
3.11 Çevre politikası
3.12 Çevre hedefi
3.13 İlgili taraf
3.14 İç tetkik
3.15 Uygunsuzluk
3.16 Kuruluş
3.17 Önleyici faaliyet
3.18 Kirliliğin önlenmesi
3.19 Prosedür
3.20 Kayıt
4 Çevre yönetim sisteminin şartları
4.1 Genel şartlar
4.2 Çevre politikası
4.3 Planlama
4.4 Uygulama ve faaliyetler
4.5 Kontrol etme
4.6 Yönetimin gözden geçirmesi
Ek A (Bilgi için) Bu standardın kullanımına dair kılavuz
A.1 Genel şartlar
A.2 Çevre politikası
A.3 Planlama
A.4 Uygulama ve faaliyetler
A.5 Kontrol
A.6 Yönetimin gözden geçirmesi
Ek B (Bilgi için) ISO 14001:2004 ve ISO 9001:2000 arasındaki ilişki
Kaynaklar

Akademi Belgelendirme Gözetim Eğitim Hiz. Tic. Ltd. Şti.
İcadiye Mah. Sıvacı Ferhat Sk. Kısmet Ap. No:13/4 Üsküdar/ İstanbul
0212 320 95 45 - 46 0216 310 00 41