0212 320 95 45 - 46 akademi@a-belge.com

Yönetim Sistemleri İç Tetkik Eğitimi

Eğitimin Amacı

Kalite Yönetim Sisteminin planlanmış düzenlemelere, standardın şartlarına ve kuruluş tarafından oluşturulan Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uyup uymadığını, etkin olarak uygulanıp uygulanmadığını ve sürdürülüp sürdürülmediğini belirlemek için planlı aralıklarla gerçekleştirilen kuruluş içi kalite tetkikleri ve tedarikçi tetkikleri İçin tetkik görevlilerinin eğitilmesidir.

Eğitimin İçeriği

ISO Standardları  Maddelerinin Tetkik Görevlisi Gözüyle Yorumlanması

ISO 19011 Standardının Tanımı

Tetkik Çeşitleri

Tetkikin Faydaları

Tetkikin Yönetimi

Tetkikin Planlanması

Soru Listelerinin Hazırlanması

Tetkikin Sonuçlandırılması ve Rapor Yazımı

Tetkik Görevlisi Sorumlulukları

Pratik ve Örnek Çalışmalar

Akademi Belgelendirme Gözetim Eğitim Hizm. Ltd. Şti.
Perpa Ticaret Mrk. B Blok K:13 No:2422 Okmeydanı İstanbul
0212 320 95 45 - 46 0212 320 93 46