0212 320 95 45 - 46 akademi@a-belge.com

Yönetim Sistemleri Temel Eğitimi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

Eğitimin Amacı

Kalite Yönetim Sistem Standardı temel kavramları, sekiz temel prensip ile standard maddelerinin yorumlanarak sistem kurma ve uygulama çalışmalarına katkı sağlamak.

Eğitimin İçeriği

Kalite ile İlgili Temel Kavramlar

Kalite Gereksinimleri

Kalite Yönetim Sistemlerinin ve Belgelendirmenin Faydaları

Kalite Yönetim Sistemlerinde Organizasyon Yapısı

ISO 9001 Serisi Standardlarının Tanımı

ISO 9001 Standard Maddelerinin Yorumlanması

Pratik ve Örnek Çalışmalar

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

Eğitimin Amacı

Çevre Yönetim Sisteminin ve çevre politikasının geliştirilmesi, uygulanması, başarıya ulaştırılması, gözden geçirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması amaçlarını güden kuruluşlar için, kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri, sorumluluklar, uygulamalar, usuller ve işlemleri ile Çevre Yönetim Sistemleri Standardları ve Çevre Yönetim Sisteminin kurulması çalışmalarının basamaklarının anlatmak

Eğitimin İçeriği

Çevre Yönetim Sistemi Temel Kavramlar

Çevre Politikası

Çevre Programının Geliştirilmesi / Sorumlulukların Tanımlanması

Çevre Prosedürlerinin Tanımlanması

ISO 14001 Standardı Maddelerinin Yorumlanması

Sağlık, Güvenlik ve Kalite Yönetim Sistemlerinin

Çevre Yönetim Sistemi ile Entegrasyonu

Pratik ve Örnek Çalışmalar

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

Eğitimin Amacı

Kuruluşların daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmesi için çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar yürütmelerini sağlamak.

Eğitimin İçeriği

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve Uygulamalarının Tarihçesi

OHSAS 18001 Standardının Tanıtımı

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Tanımlar

Planlama

Uygulama ve Çalıştırma

Kontrol ve Düzeltici Faaliyetler

Akademi Belgelendirme Gözetim Eğitim Hiz. Tic. Ltd. Şti.
İcadiye Mah. Sıvacı Ferhat Sk. Kısmet Ap. No:13/4 Üsküdar/ İstanbul
0212 320 95 45 - 46 0216 310 00 41