0212 320 95 45 - 46 akademi@a-belge.com

Kategori: Genel

Hizmet Yönetim Planı nedir?

  Hizmet Yönetim Planı Nedir? ISO 20000-1:2018 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Standardı kuruluşların hizmet yönetimi politikasını, hedeflerini ve hizmet gereksinimlerini yansıtan bir hizmet yönetim planı oluşturmasını, uygulamasını ve sürdürmesini istemektedir. ISO 20000-1:2018 standardının bu isteği, hizmet yönetim sistemini planlamak ve hizmetlerin sunumunu desteklemek için hizmet yönetim sisteminin anlaşılmasına yardımcı olacak bir hizmet yönetimi planında […]

Enerji Referans Çizgisi EnRÇ (Energy Baseline) Nedir?

Enerji Referans Çizgisi (Energy Baseline) EnRÇ Nedir? Enerji Referans Çizgisi (Energy Baseline) – EnRÇ – Enerji referans çizgisi, kuruluşun tesisinde veya sisteminde bir değişiklik yapılmadan önce ve sonra enerji performansını karşılaştırmasına olanak tanıyan bir referans aracıdır. Enerji referans çizgisi, başlangıçtaki enerji temel değerlendirmesinden elde edilen bilgilerle ve uygun bir zaman aralığında toplanan verilerle tanımlanır. Enerji […]

Önemli Enerji Kullanımı – ÖEK – nedir?

Önemli Enerji Kullanımı – ÖEK – nedir? Önemli enerji kullanımı – ÖEK – önemli miktarda enerji tüketimi ile sonuçlanan ve/veya enerji performansı iyileştirmesi için kayda değer potansiyel sunan enerji kullanımı noktalarıdır. ÖEK’lerini belirlerken, önemli enerji tüketimi ve/veya enerji performansının iyileştirilmesi için önemli olan ölçütleri belirler. ÖEK’ler, tesis (ör. antrepo, fabrika, ofis), proses veya sistem (ör. […]

Enerji Performans Göstergesi EnPG Nedir?

Enerji Performans Göstergesi – EnPG – Nedir? Enerji Performans göstergesi – EnPG – kuruluş tarafından tanımlanan, enerji performansının ölçüsü veya birimidir. EnPG (ler) ölçülen faaliyetin niteliğine bağlı olarak basit bir metrik, oran veya model kullanılarak ifade edilebilir. Kuruluş ‘ana yük’ (sabit enerji tüketimi) gibi enerji tüketim karakteristiklerinin farkında olmalıdır. Ana yük (sabit enerji tüketimi) haricinde […]

Enerji Performansı nedir?

Enerji Performansı nedir? Enerji performansı enerji verimliliği, enerji kullanımı  ve enerji tüketimi (ile ilgili ölçülebilir sonuç/sonuçlar bütünüdür. Enerji performansı, kuruluşun amaçlarına, enerji hedeflerine ve diğer enerji performansı gerekliliklerine göre ölçülmelidir. Enerji performansı, enerji yönetim sisteminin performansının bir bileşenidir. Belgelendirme Faaliyetimiz: Akademi Belgelendirme IAF akreditasyonuna sahip Çek Cumhuriyeti menşeili ‘LL-C (Certification)’ firması ile yönetim sistemleri belgelendirmesi […]

ISO 50001:2018 – Enerji Yönetim Sistemi – EnYS

ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Enerji Yönetim Sistemi Terimler ISO 50001:2018 Enerji Yönetim sistemi içerisinde enerji yönetimi gereği bazı özel terimler yeralmaktadır. Bu terimler terimlerin başlıca olanları aşağıda açıklamaları ile yeralmaktadır. Enerji Yönetim Ekibi nedir? Enerji Performansı nedir? Enerji Performans Göstergesi – EnPG – nedir? Önemli Enerji Kullanımı – ÖEK – nedir? Enerji Referans Çizgisi […]

ISO 45001:2018 Genel Standart Maddeleri

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 45001 – Madde 4 – Organizasyonun İçeriği ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardına göre İSG ve yönetim sisteminin yapısını belirlerken, kuruluşun kurum içi ve kurum dışı etkilerini ve bunların İSG yönetim sisteminin başarısı ve etkinliği üzerindeki olası etkilerini dikkate alması gerekmektedir. Organizasyon ayrıca, […]

ISO / IEC 20000-1:2018 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi

ISO/IEC 20000-1 Nedir? ISO / IEC 20000-1:2018 standartları iş ve müşteri yükümlülüklerini karşılamak için gereken yönetim hizmetlerini etkili olarak aktarabilmek amacıyla bütünleşik süreç yaklaşımını destekler. Bir kurumun etkili olarak islerliliği için birbiriyle bağlantılı birçok süreci belirlemesi ve yönetmesi gerekir. Kaynakların kullanıldığı ve girdilerin çıktıya dönüştürülebilmesi için yönetilen faaliyetler bir süreç olarak nitelendirilir. Çoğunlukla bir süreçteki […]

ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği

Bilgi Güvenliği Nedir? Bilgi güvenliği, bilgilerin gizliliğini, kullanılabilirliğini ve bütünlüğünü sağlar. Bilgi güvenliği, sürekli iş başarısı ve sürekliliğinin sağlanması ve bilgi güvenliği olaylarının sonuçlarının en aza indirilmesi amacıyla çok çeşitli tehditlerin ele alınmasını içeren uygun  kontrollerin uygulanmasını ve yönetilmesini içerir. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgi güvenliği, seçilen risk yönetimi süreci ile seçilen ve belirlenen bilgi […]

Akademi Belgelendirme Gözetim Eğitim Hiz. Tic. Ltd. Şti.
İcadiye Mah. Sıvacı Ferhat Sk. Kısmet Ap. No:13/4 Üsküdar/ İstanbul
0212 320 95 45 - 46 0216 310 00 41