0212 320 95 45 - 46 akademi@a-belge.com

Enerji Performans Göstergesi EnPG Nedir?

ISO 50001 2018

Enerji Performans Göstergesi – EnPG – Nedir?

Enerji Performans göstergesi – EnPG – kuruluş tarafından tanımlanan, enerji performansının ölçüsü veya birimidir.

EnPG (ler) ölçülen faaliyetin niteliğine bağlı olarak basit bir metrik, oran veya model kullanılarak ifade edilebilir.

Kuruluş ‘ana yük’ (sabit enerji tüketimi) gibi enerji tüketim karakteristiklerinin farkında olmalıdır. Ana yük (sabit enerji tüketimi) haricinde aynı zamanda üretim, doluluk, hava durumu gibi değişken enerji yüklerini de hesaba katmalıdır.

Kuruluşlar EnYS içerisinde enerji performansı için hedefleri enerji planlama sürecinin bir parçası olarak tanımlar. Enerji performans hedefleri EnPG (Enerji Performans Göstergesi) değerleri ile tanımlanmalıdır.

EnPG’leri, zaman içinde karşılaştırıldığında, bir kuruluşun enerji performansının değişip değişmediğini ve hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını belirlemesine izin vermelidir.

EnPG’ler ve bunlara karşılık gelen enerji referans seviyeleri, kuruluş tarafından enerji performansını ölçmek için tanımlanan ölçeklerdir. Bir EnPG; tesis, sistem, proses veya donanım seviyesinde olabilir ve karşılaştırma amaçları bakımından aynı seviyede uygun referans seviyeye sahip olmalıdır. EnPG’lerin tipleri ve EnPG’lere örnekler aşağıdakileri içerir:

a- Enerji tüketimi (toplam olarak veya enerji kullanımına göre döküm halinde) (örneğin kWh, GJ),

b- Birim çıktı başına enerji tüketimi gibi basit oran (örneğin kWh/ton, kWh/adam başı çalışılan saat sayısı),

c- İstatistiksel model (örneğin doğrusal veya doğrusal olmayan regresyon),

d- Mühendislik temelli model (örneğin simülasyon).

Belgelendirme Faaliyetimiz:

Akademi Belgelendirme IAF akreditasyonuna sahip Çek Cumhuriyeti menşeili ‘LL-C (Certification)’ firması ile yönetim sistemleri belgelendirmesi ve CE belgelendirmesi hizmetlerini vermektedir. Belgelendirme faaliyetleri içerisinde ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 22301, ISO 10002, ISO 31000, ISO 50001 ve ISO 37001 gibi yönetim sistemleri konularında uzman denetçi ve eğitmen kadromuz ile belgelendirme, denetim ve eğitim faaliyetleri yürütmektedir. Sunduğumuz sertifikalar Uluslararası IAF MLA Karşılıklı tanımı sözleşmesi gereği Türkiye dahil bütün IAF MLA sözleşmesini imzalayan ülkelerde geçerlidir.

Akademi Belgelendirme:

Akademi belgelendirme 2005 yılında bu sektörün ik uzmanlarından olan Metin Şimşit ve Dr. Yılmaz Sezer tarafından kurulmuştur. Genel faaliyet alanları olarak belgelendirme, denetim, eğitim ve gözetim hizmetleri vermektedir.

Akademi Belgelendirme IAF akreditasyonuna sahip Çek Cumhuriyeti menşeili ‘LL-C (Certification)’ firması ile yönetim sistemleri belgelendirmesi ve CE belgelendirmesi hizmetlerini vermektedir. Belgelendirme faaliyetleri içerisinde ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 22301, ISO 10002, ISO 31000, ISO 50001 ve ISO 37001 gibi yönetim sistemleri konularında belgelendirme, denetim ve eğitim faaliyetleri yürütmektedir.

Temsilcisi olduğu Almanya menşeili ‘Primara’ firması ile Ürün belgelendirmesi, Deney Laboratuvarı, CE belgelendirmesi hizmetlerini yürütmektedir.

Akademi belgelendirme tescilli markası olan İNTER-NOVA ile yönetim sistemi belgelendirmesi, CE belgelendirmesi ve belgelendirme faaliyetlerinde bulunduğu ISO standartları konularında sertifikalı temel, farkındalık, uygulamalı mentör ve iç denetçi eğitimleri vermektedir.

 

Enerji Performans göstergesi EnPG
Akademi Belgelendirme Gözetim Eğitim Hiz. Tic. Ltd. Şti.
İcadiye Mah. Sıvacı Ferhat Sk. Kısmet Ap. No:13/4 Üsküdar/ İstanbul
0212 320 95 45 - 46 0216 310 00 41