0212 320 95 45 - 46 akademi@a-belge.com

Önemli Enerji Kullanımı – ÖEK – nedir?

ISO 50001 2018

Önemli Enerji Kullanımı – ÖEK – nedir?

Önemli enerji kullanımı – ÖEK – önemli miktarda enerji tüketimi ile sonuçlanan ve/veya enerji performansı iyileştirmesi için kayda değer potansiyel sunan enerji kullanımı noktalarıdır.

ÖEK’lerini belirlerken, önemli enerji tüketimi ve/veya enerji performansının iyileştirilmesi için önemli olan ölçütleri belirler. ÖEK’ler, tesis (ör. antrepo, fabrika, ofis), proses veya sistem (ör. aydınlatma, buhar, nakliye, elektroliz, motorla çalışan) veya donanım (örn. motor, kazan) gibi, kuruluşun ihtiyaçlarına uygun biçimde belirlenebilir. ÖEK’lerin yönetimi ve kontrolü, belirlenmelerinin ardından EnYS’nin ayrılmaz bir parçası olur.

ÖEK’lar, enerji yönetimi, enerji performans iyileştirme ve kaynak tahsisi için önceliklerin tespit edilmesi amacıyla belirlenir. ÖEK alanlarının tanımlanmasında kuruluşun kapsam ve sınırlar dâhilinde enerji kullanımları ve tüketimleriyle ilgili bütüncül bir bakış açısına sahip olması yararlı olabilir.

Bir kuruluşun ÖEK’larının tanımlanmasında yardımcı olması muhtemel yöntemler aşağıdakileri içerir:

  • Enerji tetkikleri,
  • Proses haritaları,
  • Grafikler ve şemalar,
  • Hesap çizelgeleri veya diğer çizelgeler,
  • Kütle ve enerji dengesi,
  • Enerji kullanımının haritalanması,
  • Enerji kullanımı ve tüketimi simülasyon modelleri,
  • Son kullanım donanımı, sistemleri veya proseslerinin etütleri,
  • Enerji kullanan donanım envanteri (enerji derecesi ve tipik çalışma saatleri dahil),
  • Donanımın, sistemlerin veya proseslerin enerji tüketimlerinin, bunların enerji tüketimini etkileyen ilgili değişkenlere göre regresyon analizi.

Belgelendirme Faaliyetimiz:

Akademi Belgelendirme IAF akreditasyonuna sahip Çek Cumhuriyeti menşeili ‘LL-C (Certification)’ firması ile yönetim sistemleri belgelendirmesi ve CE belgelendirmesi hizmetlerini vermektedir. Belgelendirme faaliyetleri içerisinde ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 22301, ISO 10002, ISO 31000, ISO 50001 ve ISO 37001 gibi yönetim sistemleri konularında uzman denetçi ve eğitmen kadromuz ile belgelendirme, denetim ve eğitim faaliyetleri yürütmektedir. Sunduğumuz sertifikalar Uluslararası IAF MLA Karşılıklı tanımı sözleşmesi gereği Türkiye dahil bütün IAF MLA sözleşmesini imzalayan ülkelerde geçerlidir.

Akademi Belgelendirme:

Akademi belgelendirme 2005 yılında bu sektörün ik uzmanlarından olan Metin Şimşit ve Dr. Yılmaz Sezer tarafından kurulmuştur. Genel faaliyet alanları olarak belgelendirme, denetim, eğitim ve gözetim hizmetleri vermektedir.

Akademi Belgelendirme IAF akreditasyonuna sahip Çek Cumhuriyeti menşeili ‘LL-C (Certification)’ firması ile yönetim sistemleri belgelendirmesi ve CE belgelendirmesi hizmetlerini vermektedir. Belgelendirme faaliyetleri içerisinde ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 22301, ISO 10002, ISO 31000, ISO 50001 ve ISO 37001 gibi yönetim sistemleri konularında belgelendirme, denetim ve eğitim faaliyetleri yürütmektedir.

Temsilcisi olduğu Almanya menşeili ‘Primara’ firması ile Ürün belgelendirmesi, Deney Laboratuvarı, CE belgelendirmesi hizmetlerini yürütmektedir.

Akademi belgelendirme tescilli markası olan İNTER-NOVA ile yönetim sistemi belgelendirmesi, CE belgelendirmesi ve belgelendirme faaliyetlerinde bulunduğu ISO standartları konularında sertifikalı temel, farkındalık, uygulamalı mentör ve iç denetçi eğitimleri vermektedir.

 

Akademi belgelendirme
Akademi Belgelendirme Gözetim Eğitim Hiz. Tic. Ltd. Şti.
İcadiye Mah. Sıvacı Ferhat Sk. Kısmet Ap. No:13/4 Üsküdar/ İstanbul
0212 320 95 45 - 46 0216 310 00 41