0216 766 28 52 akademi@a-belge.com

Belgelendirme Hizmetleri

YÖNETİM SİSTEMLERİNİN BELGELENDİRİLMESİ

Neden Sertifikalandırılmalı?

Temel kalite yaklaşımında ‘kalite’ kavramı müşteri isterlerinin karşılanabilme düzeyi olarak ifade edilir. Günümüz dünyasında sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişte teknolojik gelişmelerin hızlanması, komünikasyon imkanlarının artması, çevresel etkilerin değişmesi ile müşteri isterleri hızlı bir şekilde ve çeşitliliği armaktadır.

Dolayısı ile kurumların müşterilerine sunarak iktisadi ilerleme kaydetmek istedikleri hizmetlerin ve ürününlerin kaliteleri dinamik bir şekilde yön değiştirmektedir. Tam bu noktada kurumların müşterilerine sunmak istedikleri ürün veya hizmetin sürdürülebilir kaliteyi sağlayacak şekilde kurumsal altyapılarını güçlendirme ihtiyaçları ortaya çıkmaktadır.

ISO 9001 standardı 2015 senesinde yayınlanan yeni altyapısı ile müşteri isterlerine uygun olarak sunulacak ürün ve/veya hizmeti yani kaliteyi merkeze koyarak sürdürülebilir bir altyapı sağlamaktadır. ISO 9001’in risk temelli yaklaşımı ile kurumsal yapı içerisinde müşteri kalite isterlerini etkileyebilecek bütün hususlar dikkate alınarak oluşacak risklerin müşteriye etkisi en aza indirilmeye çalışılmaktadır.

Aynı altyapıyı kullanan ISO 14001 standardı ise müşteri kalite isterlerinin yanısıra işlemenin ürün ve/veya hizmeti üretir iken ortay çıkarabileceği çevresel riskleri konu alır. Sürekli iyileştirme felsefesi doğrultusunda aynı kalite koşullatına bağlı kalarak çevresel etkiyi yaşam döngüsü altyapısı dahilinde en aza indirmeyi hedefler.

Üretim kalitesi, çevresel etki, iş sürekliliği ve bilgi güvenliği, enerji tüketimi

Bu önemli parametreleri optimize etmek, yatırım, süreç değişikliği veya insan kaynakları yönetimi için en iyi çözümü bulmanızı sağlar.

Yönetim sistemi ve yatırım

Yeni ekipman seçerken, üretim kalitesi, enerji tüketimi, çevresel etki veya mesleki güvenlik riskleri üzerindeki etkilerin değerlendirilmesi gerekir.

Süreç değişiklikleri

Kapsamlı bir planlama sistemi, süreç optimizasyonunun süresini büyük ölçüde azaltır.

İnsan kaynakları

Çalışanların seçimi, eğitimi, motivasyonu ve liderliği gittikçe daha pahalı hale gelmektedir. Entegre yaklaşım hem finansal hem de zamandan tasarruf etmenize yardımcı olur.

Belgelendirme Faaliyetimiz

Akademi Belgelendirme IAF akreditasyonuna sahip Çek Cumhuriyeti menşeili ‘LL-C (Certification)’ firması ile yönetim sistemleri belgelendirmesi ve CE belgelendirmesi hizmetlerini vermektedir. Belgelendirme faaliyetleri içerisinde ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 22301, ISO 10002, ISO 31000 ve ISO 37001 gibi yönetim sistemleri konularında uzman denetçi ve eğitmen kadromuz ile belgelendirme, denetim ve eğitim faaliyetleri yürütmektedir. Sunduğumuz sertifikalar Uluslararası IAF MLA Karşılıklı tanımı sözleşmesi gereği Türkiye dahil bütün IAF MLA sözleşmesini imzalayan ülkelerde geçerlidir.

Akademi Belgelendirme Gözetim Eğitim Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Abdurrahmangazi Mahallesi Betül Sokak No: 5 Daire: 8
Sancaktepe - İstanbul

0216 766 28 52