0216 766 28 52 akademi@a-belge.com

ISO / IEC 20000-1:2018 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi

ISO/IEC 20000-1 Nedir?

ISO / IEC 20000-1:2018 standartları iş ve müşteri yükümlülüklerini karşılamak için gereken yönetim hizmetlerini etkili olarak aktarabilmek amacıyla bütünleşik süreç yaklaşımını destekler. Bir kurumun etkili olarak islerliliği için birbiriyle bağlantılı birçok süreci belirlemesi ve yönetmesi gerekir. Kaynakların kullanıldığı ve girdilerin çıktıya dönüştürülebilmesi için yönetilen faaliyetler bir süreç olarak nitelendirilir. Çoğunlukla bir süreçteki çıktı diğer süreçte girdiyi oluşturur.

ISO / IEC 20000-1:2018 Nasıl Yönetilir?

ISO / IEC 20000-1:2018 belgesi standartlarında belirtilen hükümlerin yerine getirilmesi için kalifiye ve ehliyetli insanların görevlendirilmesi istenen çıktının elde edilmesi için şarttır. ISO / IEC 20000-1:2018 belgesi standartları herhangi bir anlaşmanın bütün hükümlerini tümüyle içeren bir doküman değildir. Bu standardı kullananlar, standartların doğru uygulanmasıyla yükümlüdürler. O nedenle standartlarda belirtilen yasal şartları kendi güncel mevzuatlarından takip etmek ve bu hükümleri bizzat kendileri yerine getirmek durumundadırlar. Bu standartlara göre her nasılsa belgelendirilmiş bir kuruluş, yasal şartları yerine getirmediyse hukuki yükümlülüklerden muaf sayılamaz.

2018 versiyonu genel değişiklikler nelerdir?

  • ISO 9001 (Kalite Yönetimi) veya ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi) gibi çeşitli standartlara uymayı kolaylaştıran, diğer yönetim sistemi standartlarına uygun yeni bir üst düzey belge yapısı (ANNEX_SL yapısı) oluşturulmuştur.
  • Terimler ve tanımlar, yönetim sistemi standartlarına özel şartları içerecek şekilde revize edilmiştir. ISO / IEC 20000-10’da verilen terimlere ve tanımlara bir referans eklenmiştir. Detaylı açıklamalar ISO / IEC 20000-10 standardında yer almaktadır.
  • Kuruluşların gereksinimleri karşılamada daha fazla esneklik sağlamak için bazı detaylar kaldırılmıştır.
  • “PDCA” (“Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al)” metodolojisine yapılan atıflar silinmiştir.
  • Kuruluşun bağlamı için yeni gereksinimler ve riskleri ve fırsatları ele almak için maddeler eklenmiştir.
  • Dokümante edilmiş bilgi, kaynaklar, yeterlilik ve farkındalık için gereksinimler güncellenmiştir.
  • Servis planlama, bilgi, varlık yönetimi, talep yönetimi ve hizmet sunumu için ek gereksinimler eklenmiştir.
  • Olay yönetimi ve hizmet isteği yönetimi için gereksinimler iki gereksinim setine ayrılmıştır.

ISO / IEC 20000-1:2018 Zorunlu dokümanlar:

ISO/IEC 20000-1:2018 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi standardı içerisinde dokümante edilmiş bilgi için 7.5 maddesi kullanılmaktadır. Bu madde içerisinde ‘genel istekler, dokümante edilmiş bilginin oluşturulması ve güncellenmesi, dokümante edilmiş bilginin kontrolü ve hizmet yönetim sistemi dokümante edilmiş bilgi’ konuları yer almaktadır. 7.5.4 maddesi içerisinde bu standardın gereklerini sağlamak üzere zorunlu dokümanlar ifade edilmektedir.

ISO/IEC 20000-1:2018 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi standardı zorunlu dokümanlar listesi:

 • HYS kapsamı;
 • Hizmet yönetimi için politika ve hedefler;
 • Hizmet yönetim planı;
 • Değişim yönetimi politikası, bilgi güvenliği politikası ve hizmet sürekliliği planları;
 • Kuruluşun HYS süreçleri;
 • Hizmet gereksinimleri;
 • Hizmet katalogları;
 • Hizmet seviyesi anlaşmaları (SLA);
 • Dış tedarikçilerle yapılan sözleşmeler;
 • İç tedarikçiler veya bir tedarikçi olarak hareket eden müşteriler ile anlaşmalar;
 • Bu belge için gerekli prosedürler;
 • Bu belgenin ve kuruluşun HYS ‘nin gerekliliklerine uygunluk kanıtı göstermek için gereken kayıtlar.

Hizmet Yönetim Planı nedir?

Hizmet yönetim planı, hizmet yönetimi politikası ile uyumlu olmalıdır ve hizmet yönetim sisteminin organizasyon içinde nasıl uygulanacağına dair bir genel bakış sağlamalıdır. Hizmet yönetim planının temel girdileri (hizmet yönetimi politikalarına ek olarak) hizmet yönetimi hedeflerini, iş stratejisini ve hizmet gereksinimlerini içerecek şekilde oluşturulmalıdır.

Hizmet yönetim planı ile ilgili detaylı açıklama için tıklayınız.

ISO / IEC 20000-1:2018 Sertifikası Alma

ISO / IEC 20000-1:2018 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ISO (Uluslararası Standart enstitüsü) tarafından yayınlanmıştır ve bütün dünya üzerinde geçerli bir standarttır.

Bütün yönetim sistemleri standartlarında olduğu gibi ISO / IEC 20000-1:2018 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi belgesi atanmış ve yetkin denetçilere sahip belgelendirme kuruluşları tarafından verilmektedir.

Uluslararası Akreditasyona sahip bir belgelendirme kuruluşundan alınan belgenin geçerliliği bütün dünya ülkeleri üzerinde olacaktır.

Belgelendirme Faaliyetimiz:

Akademi Belgelendirme IAF akreditasyonuna sahip Çek Cumhuriyeti menşeili ‘LL-C (Certification)’ firması ile yönetim sistemleri belgelendirmesi ve CE belgelendirmesi hizmetlerini vermektedir. Belgelendirme faaliyetleri içerisinde ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 22301, ISO 10002, ISO 31000, ISO 50001 ve ISO 37001 gibi yönetim sistemleri konularında uzman denetçi ve eğitmen kadromuz ile belgelendirme, denetim ve eğitim faaliyetleri yürütmektedir. Sunduğumuz sertifikalar Uluslararası IAF MLA Karşılıklı tanımı sözleşmesi gereği Türkiye dahil bütün IAF MLA sözleşmesini imzalayan ülkelerde geçerlidir

Akademi Belgelendirme:

Akademi belgelendirme 2005 yılında bu sektörün ik uzmanlarından olan Metin Şimşit ve Dr. Yılmaz Sezer tarafından kurulmuştur. Genel faaliyet alanları olarak belgelendirme, denetim, eğitim ve gözetim hizmetleri vermektedir.

Akademi Belgelendirme IAF akreditasyonuna sahip Çek Cumhuriyeti menşeili ‘LL-C (Certification)’ firması ile yönetim sistemleri belgelendirmesi ve CE belgelendirmesi hizmetlerini vermektedir. Belgelendirme faaliyetleri içerisinde ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 22301, ISO 10002, ISO 31000, ISO 50001 ve ISO 37001 gibi yönetim sistemleri konularında belgelendirme, denetim ve eğitim faaliyetleri yürütmektedir.

Temsilcisi olduğu Almanya menşeili ‘Primara’ firması ile Ürün belgelendirmesi, Deney Laboratuvarı, CE belgelendirmesi hizmetlerini yürütmektedir.

Akademi belgelendirme tescilli markası olan İNTER-NOVA ile yönetim sistemi belgelendirmesi, CE belgelendirmesi ve belgelendirme faaliyetlerinde bulunduğu ISO standartları konularında sertifikalı temel, farkındalık, uygulamalı mentör ve iç denetçi eğitimleri vermektedir.

ISO / IEC 20000-1:2018

ISO / IEC 20000-1:2018

– Detaylı bilgi için tıklayınız.

– İlgili bülten için tıklayınız.

Mikdat Yiğit Şimşit

Akademi Belgelendirme Gözetim Eğitim Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Abdurrahmangazi Mahallesi Betül Sokak No: 5 Daire: 8
Sancaktepe - İstanbul

0216 766 28 52