0216 766 28 52 akademi@a-belge.com

LVD

LVD Nedir?

Avrupa Birliğinin, “Belirli gerilim limitleri dahilinde kullanılması için tasarlanmış elektrikli cihazlarla ilgili AB üye devletlerinde kanunların uyumlaştırılması direktifi”ne, “Alçak Gerilim Direktifi “ denilmektedir ve kısaca LVD (Low Voltage Directive) direktifi olarak kullanılmaktadır. Direktifin, 29 Mart 2014 tarihinde yayımlanan son hali 2014/35/EU ile birlikte 2006/95/EC ve 73/23/EEC versiyonları bulunmaktadır.

2014/35/EU Direktifi; 2006/95/EC ve 73/23/EEC LVD direktiflerine yapılan ilaveler ile birlikte yeniden düzenlenmiş bir direktiftir. 2014/35/EU direktifi 20 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu tarihe kadar 73/23/EEC Direktifi’nin iptal edilmesiyle 16 Ocak 2007 tarihinde yürürlüğe giren 2006/95/EC Direktifi’nin uygulanması zorunlu olacaktır.

Direktifin amacı, belirli gerilim sınırları içinde kullanılmak için tasarlanmış elektrikli cihazlarla ilgili AB üye devletlerinin kanunlarını uyumlaştırmaktır. Başka bir deyişle, elektrikli cihazların, kullanıcılar için tehlike oluşturmayacak şekilde güvenli olarak üretilmesini sağlamaktır.
Direktifin kapsamı içindeki elektrikli cihazlar için güvenlikle ilgili temel gereklilikler direktifin Ek-2’sinde aşağıdaki başlıklar altında verilmiştir;

 • Genel Koşullar,
 • Elektrikli cihazlardan kaynaklanan tehlikelere karşı korunma,
 • Elektrikli cihazların fiziksel olarak dışarıdan etkilenmesi nedeniyle kaynaklanan tehlikelere karşı korunma

LVD Direktifinin Kapsamı

Direktif, değişken akım için 50VAC – 1000VAC arasında, doğru akım için 75VDC – 1500VDC arasındaki çalışma gerilimleri ile kullanılmak için tasarlanmış elektrikli bütün ekipmanlara uygulanmaktadır. Bu çalışma gerilimleri, elektriksel olarak giriş veya çıkış gerilimlerine karşılık gelmektedir. Ekipman içinde ortaya çıkabilen gerilimler kastedilmemektedir.

Bu çalışma gerilimleri dışında batarya ile çalışan ekipmanlar kesinlikle direktif kapsamında değildir. Buna karşılık, direktifin gerilim aralıkları içinde bütünleşik güç kaynağına sahip ekipman ile birlikte verilen batarya şarj cihazı LVD direktifi kapsamındadır.

LVD Direktifi Kapsamı Dışındaki Ürünler

Aşağıdaki ekipmanlar LVD direktifi kapsamında değildir;

 • Patlayıcı ortamda kullanılan elektrikli ekipmanlar,
 • Radyoloji ve tıbbi amaçlar için kullanılan elektrikli ekipmanlar,
 • Yolcu asansörlerinin elektrikli parçaları
 • Elektrik sayaçları,
 • Fişler ve prizler,
 • Elektrikli çit kontrol malzemeleri,
 • Elektromanyetik enterferans cihazları,
 • Gemi, havacılık veya demiryollarında kullanılan cihazlar.

LVD Deneylerinin Amacı

Kullanıcı güvenliği için elektrikli cihazlardan kaynaklanabilecek

 • Mekanik Tehlikeler
 • Isı Kaynaklı Tehlikeler
 • Elektriksel Tehlikeler
 • Çevresel Tehlikeler’den dolayı cihazın kurulumu ve sonrasında HASAR VE YARALANMA RİSKİNİ AZALTMAKTIR.

 

Akademi Belgelendirme Gözetim Eğitim Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Abdurrahmangazi Mahallesi Betül Sokak No: 5 Daire: 8
Sancaktepe - İstanbul

0216 766 28 52