0216 766 28 52 akademi@a-belge.com

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 Nedir?

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi doğal yapı ve çevre özelliklerinin korunması için atılan bir adımdır. Etkili bir çevre yönetim sisteminin ne şekilde geliştirilmesi gerektiğini belirleyen, her tür kuruluşa uygulanabilen uluslararası bir standarttır. Kuruluşların faaliyetleri nedeniyle çevreye verdiği zararları en aza indiren, hammadde ve enerji tüketimini azaltarak finansal açıdan yarar sağlamalarına destek olan bir standarttır.

ISO 14001:2015 Çevre yönetim sistemi, çevreyi ve kaynaklarını tahrip etmeden gelişmiş teknolojilerin kullanılmasını teşvik eder, tüketiciyi bu yönde bilinçli ve duyarlı hale getirir, çevreye zararlı ürünlerin ve hammaddelerin yerine, ürünün ömrü boyunca çevreye etkilerini değerlendirerek zararlı olanların elenmesini sağlar.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ile, Atıkların sistematik olarak azaltılıp kontrol altına alınması sağlanır.Üretim sürecinin sistematik olarak geliştirilmesi ile enerji tüketimi azaltılır. Çevre koşullarına katkıda bulunan kuruluş hakkında toplum, müşteri ve yatırımcılar üzerinde sağlam bir güven duygusu yaratılmış olur. Bu gelişmeler işletmelerin çevre ile etkileşimlerini kontrol altında tutabilmelerini ve çevre icraat ve başarılarını sürekli iyileştirebilmelerini sağlayacak yönetim sistemlerine ihtiyaç bulunduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Avrupa birliği ile entegrasyonda da en önemli konulardan olan Çevre; ayrıca Çevre ve Orman Bakanlığının da yaptığı denetimlerde bu standardın isteklerine paralel konuları içermektedir.

ISO 14000 serisi standartlar 1996 yılında ISO (International Organization for Standardization) tarafından yayınlanmış ve kullanılmaya başlanmıştır. Daha önceleri ise, 1992’de yayınlanan ve 1994’de revize edilen, bir İngiliz standardı olan BS 7750 kullanılmaktaydı. 2004 senesinde tekrar revize edilen ISO 14001 standardı günümüzde 2015 senesinde güncellenerek ISO 14001:2015 halini almıştır.

ISO 14001:2015 standardı şu bölümlerden oluşmaktadır:

1. Kapsam
2. Atıf Yapılan Standardlar ve /veya dokümanlar
3. Terimler Ve Tarifler
4. Kuruluşun Bağlamı
4.1 Kuruluş ve bağlamının anlaşılması
4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması
4.3 Çevre Yönetim Sisteminin Kapsamının Belirlenmesi
4.4 Çevre Yönetim Sistemi

5. Liderlik
5.1 Liderlik ve Taahhüt
5.2 Çevre Politikası
5.3 Kurumsal Görev, Yetki ve Sorumluluklar

6. Planlama
6.1 Risk ve Fırsatları Belirleme Faaliyetleri
6.1.1 Genel
6.1.2 Çevre Boyutları
6.1.3 Uygunluk Yükümlülükleri
6.1.4 Planlama Faaliyeti
6.2 Çevre Amaçları ve Bunlara Erişmek İçin Planlama
6.2.1 Çevre Amaçları
6.2.2 Çevre Amaçlarına Ulaşmak İçin Faaliyetlerin Planlanması

7. Destek
7.1 Kaynaklar
7.2 Yeterlilik
7.3 Farkındalık
7.4 İletişim
7.5 Dokümante Edilmiş Bilgi

8. Operasyon
8.1 Operasyonel Planlama ve Kontrol
8.2 Acil Duruma Hazır Olma ve Müdahale

9. Performans Değerlendirme
9.1 İzleme, Ölçme, Analiz ve Değerlendirme
9.2 İç Tetkik
9.3 Yönetimin Gözden Geçirmesi

10. İyileştirme
10.1 Genel
10.2 Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet
10.3 Sürekli İyileştirme

Belgelendirme Faaliyetimiz:

Akademi Belgelendirme IAF akreditasyonuna sahip Çek Cumhuriyeti menşeili ‘LL-C (Certification)’ firması ile yönetim sistemleri belgelendirmesi ve CE belgelendirmesi hizmetlerini vermektedir. Belgelendirme faaliyetleri içerisinde ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 22301, ISO 10002, ISO 31000 ve ISO 37001 gibi yönetim sistemleri konularında uzman denetçi ve eğitmen kadromuz ile belgelendirme, denetim ve eğitim faaliyetleri yürütmektedir. Sunduğumuz sertifikalar Uluslararası IAF MLA Karşılıklı tanımı sözleşmesi gereği Türkiye dahil bütün IAF MLA sözleşmesini imzalayan ülkelerde geçerlidir

Akademi Belgelendirme:

Akademi belgelendirme 2005 yılında bu sektörün ik uzmanlarından olan Metin Şimşit ve Dr. Yılmaz Sezer tarafından kurulmuştur. Genel faaliyet alanları olarak belgelendirme, denetim, eğitim ve gözetim hizmetleri vermektedir.

Akademi Belgelendirme IAF akreditasyonuna sahip Çek Cumhuriyeti menşeili ‘LL-C (Certification)’ firması ile yönetim sistemleri belgelendirmesi ve CE belgelendirmesi hizmetlerini vermektedir. Belgelendirme faaliyetleri içerisinde ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 22301, ISO 10002, ISO 31000 ve ISO 37001 gibi yönetim sistemleri konularında belgelendirme, denetim ve eğitim faaliyetleri yürütmektedir.

Temsilcisi olduğu Almanya menşeili ‘Primara’ firması ile Ürün belgelendirmesi, Deney Laboratuvarı, CE belgelendirmesi hizmetlerini yürütmektedir.

Akademi belgelendirme tescilli markası olan İNTER-NOVA ile yönetim sistemi belgelendirmesi, CE belgelendirmesi ve belgelendirme faaliyetlerinde bulunduğu ISO standartları konularında sertifikalı temel, farkındalık, uygulamalı mentör ve iç denetçi eğitimleri vermektedir.

Akademi Belgelendirme Gözetim Eğitim Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Abdurrahmangazi Mahallesi Betül Sokak No: 5 Daire: 8
Sancaktepe - İstanbul

0216 766 28 52