0216 766 28 52 akademi@a-belge.com

ISO 31000:2018 Risk Yönetimi

iso 31000 2018

Risk Yönetimi Nedir?

Gelecekte neler olacağını tahmin etme ve çeşitli alternatifler arasında etkili bir şekilde seçme yeteneği, çağdaş toplumların ve organizasyonların merkezindedir. ISO 31000:2018 uluslararası bir standarttır.

Risk yönetimi, yatırım kararlarını vermekten sağlığımızı korumaya, savaşa gitmeyi planlayan ailelere, sigorta primi ödemekten emniyet kemeri kullanmaya, lastik üretiminden promosyonlara kadar çok çeşitli karar verme süreçlerinde gezinmemize yardımcı olur.

ISO 31000:2018 Nedir?

ISO 31000, risk yönetimi için uluslararası standarttır. Etkili bir risk yönetim sisteminin nasıl planlanacağına, uygulanacağına ve ölçüleceğine ilişkin ayrıntılı kılavuzlar sunar. Bu standart, kuruluşların belirsizlik ve zararlar üzerindeki ekonomik kazancı dengelemek için daha sistematik risk değerlendirmeleri yapmasına yardımcı olur.

Kuruluşların karşılaştığı riskin yönetilmesiyle ilgili kılavuz sağlar. Bu kuralların uygulanması herhangi bir kuruluşa ve içeriğine göre özelleştirilebilir. Her türlü riskin yönetilmesine yönelik ortak bir yaklaşım sunar ve sektöre veya sektöre özgü değildir, kuruluşun ömrü boyunca kullanılabilir ve her seviyede karar alma dahil olmak üzere herhangi bir faaliyete uygulanabilir.

ISO 31000:2018 Avantajları Nelerdir?

Risk yönetimi, organizasyonun hedeflerinin maliyet etkin bir şekilde yerine getirilmesini teşvik eden bir yönetim sürecidir; ayrıca, standart ayrıca risk yönetiminin amacının değerin yaratılması ve korunması olduğunu belirtir.

Risk, faaliyetlerini ve faaliyetlerini etkileyen ve bu riskleri etkin bir şekilde yönetmek ve tedavi etmek için uygun risk yönetimi süreçlerini uygulamalarına yönlendiren herhangi bir işletmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Başarılı organizasyonlar riskleri belirleme ve yönetme yeteneğine sahip olanlardır.

ISO 31000: 2018, risk yönetimi sürecinde, risklerin geleneksel olarak tanımlanması, analiz edilmesi, değerlendirilmesi ve ele alınması, izleme ve gözden geçirme ile güçlendirilmiş, ayrıca iletişim ve danışmanlık unsurunun yer aldığı bir bölüme sahiptir.

Risk yönetim sistemi arka plan bilgileri, ilkeleri, çerçevesi ve süreci, tasarımdan risk işleme ve incelemeye kadar ISO 31000: 2018’de açıklanmaktadır.

ISO 31000 standardı her büyüklük ve sektördeki kuruluşlar tarafından benimsenebilir, ancak sertifikalandırma amacıyla kullanılmaz. Bir işletmenin risk yönetimi uygulamalarını uluslararası bir kıyaslama standardıyla karşılaştırmaya yardımcı olmak için kullanılır.

ISO 31000: 2018, risk yönetimi sürecinde, risklerin geleneksel olarak tanımlanması, analiz edilmesi, değerlendirilmesi ve ele alınması, izleme ve gözden geçirme ile güçlendirilmiş, ayrıca iletişim ve danışmanlık unsurunun yer aldığı bir bölüme sahiptir.

Risk yönetim sistemi arka plan bilgileri, ilkeleri, çerçevesi ve süreci, tasarımdan risk işleme ve incelemeye kadar ISO 31000: 2018’de açıklanmaktadır.

ISO 31000:2018’in Uygulanması

ISO 31000’in amacı, eski yönetim uygulamalarının toptan ikame edilmesinin aksine risk yönetimi süreçlerini resmileştirmek ve geliştirmek için mevcut yönetim sistemlerinde uygulanmalıdır. Daha sonra, ISO 31000’i uygularken, mevcut risk yönetimi süreçlerini standarda değinilen yeni paradigmaya dahil etmeye özen gösterilmelidir.

Birçok ISO 31000 entegrasyon işlerinin odak noktası:

  • Kurumsal risk yönetiminde hesap verebilirlik boşluklarının aktarılmak
  • Yönetişim çerçevelerinin hedeflerini ISO 31000 ile uyumlaştırmak
  • Yönetim sistemi raporlama mekanizmalarını gömmek
  • Tek tip risk kriterleri ve değerlendirme ölçütleri oluşturmak

ISO 31000:2018’de Neler Değişti?

İlke sayısının 11’den sekize indirilmesi. Bazı İlkeler diğerlerine entegre edilmiştir, ancak genel olarak değer yaratma ve koruma ile ilgili temel kriterler korunmuştur.

İlkeler, Çerçeve ve Süreçte daha düzenli bir yaklaşımı yansıtacak şekilde gözden geçirilmiş diyagramlar oluşturuldu.

Organizasyonun yönetişiminden başlayarak, risk yönetiminin tüm organizasyonel faaliyetlere entegre edilmesini sağlaması gereken “üst yönetim” ile liderliğe odaklanıldı.

Sürecin her aşamasında süreç unsurlarının, eylemlerin ve kontrollerin gözden geçirilmesi için yeni deneyimler, bilgi ve analizlerin kullanılması, risk yönetiminin yinelemeli doğasına daha fazla vurgu yapıldı.

Birden fazla ihtiyaca ve bağlamlara uyacak şekilde dış ortamı ile düzenli olarak geri bildirim alışverişinde bulunan açık sistemler modelinin sürdürülmesine odaklanan içeriğin düzenlendi.

Belgelendirme Faaliyetimiz:

Akademi Belgelendirme IAF akreditasyonuna sahip Çek Cumhuriyeti menşeili ‘LL-C (Certification)’ firması ile yönetim sistemleri belgelendirmesi ve CE belgelendirmesi hizmetlerini vermektedir. Belgelendirme faaliyetleri içerisinde ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 22301, ISO 10002, ISO 31000 ve ISO 37001 gibi yönetim sistemleri konularında uzman denetçi ve eğitmen kadromuz ile belgelendirme, denetim ve eğitim faaliyetleri yürütmektedir. Sunduğumuz sertifikalar Uluslararası IAF MLA Karşılıklı tanımı sözleşmesi gereği Türkiye dahil bütün IAF MLA sözleşmesini imzalayan ülkelerde geçerlidir

Akademi Belgelendirme:

Akademi belgelendirme 2005 yılında bu sektörün ik uzmanlarından olan Metin Şimşit ve Dr. Yılmaz Sezer tarafından kurulmuştur. Genel faaliyet alanları olarak belgelendirme, denetim, eğitim ve gözetim hizmetleri vermektedir.

Akademi Belgelendirme IAF akreditasyonuna sahip Çek Cumhuriyeti menşeili ‘LL-C (Certification)’ firması ile yönetim sistemleri belgelendirmesi ve CE belgelendirmesi hizmetlerini vermektedir. Belgelendirme faaliyetleri içerisinde ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 22301, ISO 10002, ISO 31000 ve ISO 37001 gibi yönetim sistemleri konularında belgelendirme, denetim ve eğitim faaliyetleri yürütmektedir.

Temsilcisi olduğu Almanya menşeili ‘Primara’ firması ile Ürün belgelendirmesi, Deney Laboratuvarı, CE belgelendirmesi hizmetlerini yürütmektedir.

Akademi belgelendirme tescilli markası olan İNTER-NOVA ile yönetim sistemi belgelendirmesi, CE belgelendirmesi ve belgelendirme faaliyetlerinde bulunduğu ISO standartları konularında sertifikalı temel, farkındalık, uygulamalı mentör ve iç denetçi eğitimleri vermektedir.

Akademi belgelendirme
Akademi Belgelendirme Gözetim Eğitim Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Abdurrahmangazi Mahallesi Betül Sokak No: 5 Daire: 8
Sancaktepe - İstanbul

0216 766 28 52