0216 766 28 52 akademi@a-belge.com

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

İş Sağlığı ve Güvenliği 45001

ISO 45001:2018’e Giriş:

2018 yılının Mart ayında, ISO (Uluslararası Standardizasyon Örgütü), iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri için ISO 45001:2018 standardını yayınladı. Uluslararası Standardizasyon Örgütü, yeni ISO 45001:2018’in, önümüzdeki birkaç yıl içinde OHSAS 18001’in yerini kesin iş sağlığı ve güvenliği standardı olarak alacaklarını belirtti. ISO 45001:2018, yeni ve farklı bir standarttır, bir revizyon veya güncelleme değildir.

ISO 45001:2018 Nedir?

ISO 45001:2018, standardın uygulanması için rehberlik de dahil olmak üzere, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri için gereklilikleri ortaya koyan bir Uluslararası Standarttır. Standart, organizasyonların İşçi Sağlığı ve Güvenliği (İSG) performanslarını iyileştirmek için işçi yaralanmalarını ve kötü sağlık durumlarını önlemek ve güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı sağlamak için proaktif adımlar uygulayarak yöntemleri tanımlar. Standart, bir organizasyonun içeriğine hitap eden bölümleri ve sağlam bir İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemini planlamak, desteklemek, işletmek ve değerlendirmeyi içerir. ISO 45001:2018 metodolojisi, ürün ve süreç kalitesini geliştirmek için onlarca yıldır kullanılan PDCA (Plan, Yap, Kontrol Et, Hareket) sürecini kullanır. Standart, işçi sağlığı ve güvenliğini yönetmek ve iyileştirmek için aynı proaktif yaklaşımın nasıl kullanılacağını açıklamaktadır.

Yeni ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği standardı, kurumlara İSG performanslarını iyileştirmek için tek, net ve odaklı bir yaklaşım sunmaktadır. Standart, kuruluşların çalışanlar ve ziyaretçiler için daha güvenli ve daha sağlıklı bir iş ortamı sağlamasına olanak tanır.

Organizasyonlar sadece güvenliği değil, aynı zamanda kişinin fiziksel ve zihinsel sağlığı ve refahının tüm yönlerini de içerebilecek risk faktörlerini tanımlamak ve azaltmak için çabalamalıdır. ISO 45001:2018, etkin bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin geliştirilmesi için tüm temelleri kapsayan kapsamlı bir standarttır.

Neden ISO 45001:2018 Uygulamak:

Dünyadaki bir pazarda rekabet gücünü korumak için şirketler, ahlaki ve yasal sorumlulukların ötesinde, maliyetleri düşürmenin yollarını arıyorlar.İncelenen bir maliyet, işyeri yaralanmalarının ve hastalıklarının maliyetidir. ISO 45001:2018 uyumlu bir İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sisteminin uygulanması, bir organizasyonun iş sağlığı ve güvenliği performanslarını sistematik olarak geliştirmesini sağlayabilir. ISO 45001:2018 metodolojileri şunları destekler:

  • İşleriyle ilişkili sağlık ve güvenlik riskleri konusunda artan farkındalık
  • İSG  hedeflerinin belirlenmesi dahil olmak üzere İSG politika ve süreçlerinin geliştirilmesi
  • İşçiler, İSG riskini belirleme ve sürüşü iyileştirmede aktif rol oynarlar
  • Yasal ve yasal gereklilikler de dahil olmak üzere İSG riskini yönetmek için kontroller oluşturmak
  • İSG performansının değerlendirilmesi ve gelişmeye yönelik proaktif bir yaklaşımın benimsenmesi

ISO 45001:2018 yöntemlerini kullanarak etkili bir İSG yönetim sisteminin başarılı bir şekilde uygulanması, bir kurumun işe güvenli bir yer olduğunun tanınmasını ve itibarını kazanmasını sağlayabilir. Buna ek olarak, sağlam bir İSG yönetim sisteminin uygulanması, daha az sayıda vaka, personel devamsızlığı, çalışanın cirosu, azalan aksama süreleri ve sigorta primlerindeki indirimler ile sonuçlanmalıdır.

ISO 45001:2018 Ne Zaman Uygulanacak?

Mevcut OHSAS 18001 İngiliz iş sağlığı ve güvenliği yönetim standardı kapsamında 100.000’den fazla kuruluş sertifikalıdır. Sertifikaları süreleri dolduğunda, yeni ISO 45001:2018 standardı kapsamında yeniden sertifikalandırılacaklar. Hali hazırda sağlık ve güvenlik konuları ile uğraşan ya da işyeri yaralanmaları sonucu ortaya çıkabilecek masrafları ve olası davaları azaltmak isteyen kuruluşlar, ISO 45001:2018’in uygulanmasından fayda göreceklerdir.

ISO 45001:2018 Nasıl Uygulanır?

ISO 45001:2018’in uygulanması ve müteakip belgelendirme, zaman, kaynak, taahhüt ve yönetim ekibinin tam desteğini gerektirecektir. Standardın 10 ana bölümü vardır. İlk 3 madde, dokümanın kapsamını, normatif referansları ve standarda uygulanabilecek terimleri ve tanımları kapsamaktadır. Kalan yedi bölüm, yeni standartlara uymak için bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin içeriği ve gereksinimleri üzerine yoğunlaşmaktadır. Daha önce de belirtildiği gibi, standart içinde detaylandırılan yönetim sistemi yaklaşımı, on yıllardır üretim süreçlerini başarılı bir şekilde geliştirmek için kullanılan PDCA (Plan Yap, Kontrol Et, Hareket) metodolojisine dayanmaktadır.

ISO 45001:2018 standardı şu bölümlerden oluşmaktadır:

1. Kapsam
2. Atıf Yapılan Standardlar
3. Terimler Ve Tarifler
4. Kuruluşun Bağlamı
4.1 Kuruluş ve bağlamının anlaşılması
4.2 Çalışanların ve İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması
4.3 İSG Yönetim Sisteminin Kapsamının Belirlenmesi
4.4 İSG Yönetim Sistemi

5. Liderlik ve işçi Katılımı
5.1 Liderlik ve Taahhüt
5.2 İSG Politikası
5.3 Kurumsal Görev, Yetki ve Sorumluluklar
5.4 Çalışanların Katılımı ve Danışımı

6. Planlama
6.1.1 Genel
6.1.2 Risk ve Fırsatlara Ait Tehlikelerin Belirlenmesi ve Değerledirilmesi
6.1.3 Yasal Gereklilikler ve Diğer Gereksinimlerin Belirlenmesi
6.1.4 Planlanan aksiyonlar
6.2.1 İSG Hedefleri
6.2.2 İSG Hedeflerine Ulaşmak İçin Planlama

7. Destek
7.1 Kaynaklar
7.2 Yeterlilik
7.3 Farkındalık
7.4 İletişim
7.5 Dokümante Edilmiş Bilgi

8. Operasyon
8.1 Operasyonel Planlama ve Kontrol
8.1.1 Genel
8.1.2 Tehlikelerin giderilmesi ve İSG risklerinin azaltılması
8.1.3 Değişim Yönetimi
8.1.4 Tedarik
8.2 Acil duruma hazır olma ve müdahale

9. Performans Değerlendirme
9.1 İzleme, Ölçme, Analiz ve Değerlendirme
9.2 İç Tetkik
9.3 Yönetimin Gözden Geçirmesi

10. İyileştirme
10.1 Genel
10.2 Olay, Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet
10.3 Sürekli İyileştirme

Belgelendirme Faaliyetimiz:

Akademi Belgelendirme IAF akreditasyonuna sahip Çek Cumhuriyeti menşeili ‘LL-C (Certification)’ firması ile yönetim sistemleri belgelendirmesi ve CE belgelendirmesi hizmetlerini vermektedir. Belgelendirme faaliyetleri içerisinde ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 22301, ISO 10002, ISO 31000 ve ISO 37001 gibi yönetim sistemleri konularında uzman denetçi ve eğitmen kadromuz ile belgelendirme, denetim ve eğitim faaliyetleri yürütmektedir. Sunduğumuz sertifikalar Uluslararası IAF MLA Karşılıklı tanımı sözleşmesi gereği Türkiye dahil bütün IAF MLA sözleşmesini imzalayan ülkelerde geçerlidir

Akademi Belgelendirme:

Akademi belgelendirme 2005 yılında bu sektörün ik uzmanlarından olan Metin Şimşit ve Dr. Yılmaz Sezer tarafından kurulmuştur. Genel faaliyet alanları olarak belgelendirme, denetim, eğitim ve gözetim hizmetleri vermektedir.

Akademi Belgelendirme IAF akreditasyonuna sahip Çek Cumhuriyeti menşeili ‘LL-C (Certification)’ firması ile yönetim sistemleri belgelendirmesi ve CE belgelendirmesi hizmetlerini vermektedir. Belgelendirme faaliyetleri içerisinde ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 22301, ISO 10002, ISO 31000 ve ISO 37001 gibi yönetim sistemleri konularında belgelendirme, denetim ve eğitim faaliyetleri yürütmektedir.

Temsilcisi olduğu Almanya menşeili ‘Primara’ firması ile Ürün belgelendirmesi, Deney Laboratuvarı, CE belgelendirmesi hizmetlerini yürütmektedir.

Akademi belgelendirme tescilli markası olan İNTER-NOVA ile yönetim sistemi belgelendirmesi, CE belgelendirmesi ve belgelendirme faaliyetlerinde bulunduğu ISO standartları konularında sertifikalı temel, farkındalık, uygulamalı mentör ve iç denetçi eğitimleri vermektedir.

Akademi Belgelendirme

Akademi Belgelendirme Gözetim Eğitim Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Abdurrahmangazi Mahallesi Betül Sokak No: 5 Daire: 8
Sancaktepe - İstanbul

0216 766 28 52