0216 766 28 52 akademi@a-belge.com

Yönetim Sistemleri Temel Eğitimi

AKADEMİ EĞİTİM

ISO Yönetim Sistemleri Temel Eğitimleri

ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

Eğitimin Amacı

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistem Standardı temel kavramları, risk analizi ve EK-A standart maddeleri  ile ana standard maddelerinin yorumlanarak sistem kurma ve uygulama çalışmalarına katkı sağlamak.

Eğitimin İçeriği

Bilgi Güvenliği ile İlgili Temel Kavramlar

Bilgi Güvenliği Gereksinimleri

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemlerinin ve Belgelendirmenin Faydaları

Bilgi Güvenliği Sistemlerinde Organizasyon Yapısı

ISO 27001 Serisi Standardlarının Tanımı

ISO 27001:2013 Standard Maddelerinin Yorumlanması

Pratik ve Örnek Çalışmalar

ISO 27001:2013 detaylı bilgilendirme için tıklayınız.

İlgili bülten için tıklayınız.

 

ISO 20000-1:2018 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

Eğitimin Amacı

ISO 20000-1:2018 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi Sistem Standardı temel kavramları, risk analizi ve standart maddeleri  ile yorumlanarak sistem kurma ve uygulama çalışmalarına katkı sağlamak.

Eğitimin İçeriği

ISO 20000-1:2018 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi ile İlgili Temel Kavramlar

ISO 20000-1:2018 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi Gereksinimleri

ISO 20000-1:2018 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi Sistemlerinin ve Belgelendirmenin Faydaları

ISO 20000-1:2018 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi Sistemlerinde Organizasyon Yapısı

ISO 20000 Serisi Standardlarının Tanımı

ISO 20000-1:2018 Standard Maddelerinin Yorumlanması

Pratik ve Örnek Çalışmalar

ISO 20000-1:2018 detaylı bilgilendirme için tıklayınız.

İlgili bülten için tıklayınız.

 

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

Eğitimin Amacı

Kalite Yönetim Sistem Standardı temel kavramları, sekiz temel prensip ile standard maddelerinin yorumlanarak sistem kurma ve uygulama çalışmalarına katkı sağlamak.

Eğitimin İçeriği

Kalite ile İlgili Temel Kavramlar

Kalite Gereksinimleri

Kalite Yönetim Sistemlerinin ve Belgelendirmenin Faydaları

Kalite Yönetim Sistemlerinde Organizasyon Yapısı

ISO 9001 Serisi Standardlarının Tanımı

ISO 9001 Standard Maddelerinin Yorumlanması

Pratik ve Örnek Çalışmalar

ISO 9001:2015 detaylı bilgilendirme için tıklayınız.

 

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

Eğitimin Amacı

Çevre Yönetim Sisteminin ve çevre politikasının geliştirilmesi, uygulanması, başarıya ulaştırılması, gözden geçirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması amaçlarını güden kuruluşlar için, kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri, sorumluluklar, uygulamalar, usuller ve işlemleri ile Çevre Yönetim Sistemleri Standardları ve Çevre Yönetim Sisteminin kurulması çalışmalarının basamaklarının anlatmak

Eğitimin İçeriği

Çevre Yönetim Sistemi Temel Kavramlar

Çevre Politikası

Çevre Programının Geliştirilmesi / Sorumlulukların Tanımlanması

Çevre Prosedürlerinin Tanımlanması

ISO 14001 Standardı Maddelerinin Yorumlanması

Sağlık, Güvenlik ve Kalite Yönetim Sistemlerinin

Çevre Yönetim Sistemi ile Entegrasyonu

Pratik ve Örnek Çalışmalar

ISO 9001:2015 detaylı bilgilendirme için tıklayınız.

 

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

Eğitimin Amacı

Kuruluşların daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmesi için çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar yürütmelerini sağlamak.

Eğitimin İçeriği

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve Uygulamalarının Tarihçesi

OHSAS 18001 Standardının Tanıtımı

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Tanımlar

Planlama

Uygulama ve Çalıştırma

Kontrol ve Düzeltici Faaliyetler

OHSAS 18001 detaylı bilgilendirme için tıklayınız.

Akademi belgelendirme

Akademi Belgelendirme Gözetim Eğitim Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Abdurrahmangazi Mahallesi Betül Sokak No: 5 Daire: 8
Sancaktepe - İstanbul

0216 766 28 52