0216 766 28 52 akademi@a-belge.com

ISO 22000

ISO 22000, uluslararası bir standarttır ve “çiftlikten çatala” varıncaya dek gıda zincirindeki tüm kuruluşları kapsayan bir gıda güvenliği yönetiminin gerekliliklerini tanımlar. Bu standart, gıda zincirinde güvenliği sağlamak amacıyla genel kabul gören kilit unsurları birleştirir.

Bu unsurlardan bazıları şunlardır:

 • Etkileşimli iletişim
 • Sistem yönetimi
 • Ön koşul progamlar HACCP planları yoluyla gıda güvenliğinin önündeki tehlikelerin kontrolü
 • Gıda güvenliği yönetimi sisteminin sürekli gelişimi ve güncelleştirilmesi.

Kimi ilgilendirir?

ISO 22000; parça, paketleme malzemesi, temizlik unsurları, katkı maddesi ve malzeme üreticileri gibi birbirleriyle ilişkili kuruluşlar dahil olmak üzere gıda zincirindeki tüm işletmeler için uygun ve gerçek anlamda uluslararası bir standarttır.

ISO 22000:2005 aynı zamanda ISO 9001:2000 gibi kalite yönetimi sistemlerini bütünleştirmek isteyen şirketlere ve bu şirketlerin gıda güvenliği yönetimi sistemlerine yöneliktir.

Gıda yönetimi sisteminizin ISO 22000:2005’in gerekliliklerini karşıladığını belgelemenin kuruluşunuza şöyle yararları olur:

 • Global gıda tedariki zincirinde tüm kuruluşlar için geçerlilik.
 • Gerçek anlamda global, uluslararası bir standart
 • Ulusal standartarın uyumlaştırılması için potansiyel
 • Mevcut perakende gıda güvenliği standartlarının çoğu gereksinimini karşılar
 • Codex HACCP prensiplerine uygundur
 • Uluslar arasında HACCP kavramları iletişimi sağlar
 • Üçüncü taraf sertifkikasyonu için çerçeve sağlayan net gerekliliklerle denetlenebilir bir standart
 • Yasal gerekililklere uygun
 • ISO 9001 ve ISO 14001’in yönetim sistemi maddelerine uygun bir yapı
 • Tedarik zincirindeki ortaklarla tehlikeler hakkında iletişim kurma olanağı

Daha ayrıntılı yararlardan bazıları da şunlardır:

 • Ürün yaklaşımı yerine sistem yaklaşımı
 • Hem içerde hem de gıda zincirinde kaynak optimizasyonu
 • Tüm kontrol önlemleri tehlike analizine tabidir
 • Daha iyi planlama, daha az işlem sonrası doğrulama
 • Gelişmiş belgeleme
 • Ön koşul programlarının sistematik yönetimi
 • Daha çok özen
 • Tedarikçiler, müşteriler, regülatörler ve diğer ilgili taraflarla gıda güvenliği konularında dinamik iletişim
 • Gıda güvenliği tehlikelerinin tanımlanmasına ve kontrol önlemleri geliştirilmesine ve uygulanmasına sistemli ve proaktif yaklaşım
Akademi Belgelendirme Gözetim Eğitim Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Abdurrahmangazi Mahallesi Betül Sokak No: 5 Daire: 8
Sancaktepe - İstanbul

0216 766 28 52