0216 766 28 52 akademi@a-belge.com

Enerji Referans Çizgisi EnRÇ (Energy Baseline) Nedir?

ISO 50001 2018

Enerji Referans Çizgisi (Energy Baseline) EnRÇ Nedir?

Enerji Referans Çizgisi (Energy Baseline) – EnRÇ – Enerji referans çizgisi, kuruluşun tesisinde veya sisteminde bir değişiklik yapılmadan önce ve sonra enerji performansını karşılaştırmasına olanak tanıyan bir referans aracıdır.

Enerji referans çizgisi, başlangıçtaki enerji temel değerlendirmesinden elde edilen bilgilerle ve uygun bir zaman aralığında toplanan verilerle tanımlanır.

Enerji referans çizgisinin amacı; zaman içindeki gelişmeleri ölçmek ve enerji yönetim sisteminin kuruluşun hedeflerine ulaşmasına ve iyi bir enerji kullanımına (enerji israfını önlemek) yardımcı olup olmadığını değerlendirmektir. Bu nedenle bir kuruluş, performanslarını enerji referans çizgisine göre periyodik olarak değerlendirmeli ve enerji tüketimi beklenenden yüksekse eğilimi (sapma yönetimi / düzeltici önlemler) iyileştirmelidir.

Enerji ile ilgili performanstaki tüm değişiklikler bu temelde ölçülmeli ve değerlendirilmelidir.

Başlangıç enerji referans çizgisi, aşağıdaki durumlarda önceden tanımlanmış bir yönteme göre gözden geçirilmelidir:

Enerji performans göstergeleri (EnPG’ler) artık kuruluşun enerji kullanımını veya enerji tüketimini yansıtmıyorsa,

Süreçte, operasyonel prosedürlerde veya enerji sistemlerinde önemli değişiklikler yapılmışsa (örneğin; yeni bir gaz türbini satın alındığında),

Başlangıçtaki enerji temeli muhafaza edilmeli ve kaydedilmelidir.

Enerji referans çizgisinin avantajları:

Maliyet avantajları: Maliyetleri düşürmek, enerji harcamalarının işletme maliyetlerine nasıl katkıda bulunduğunu anlamakla başlar. Pek çok tesis, enerji tüketiminde, enerji referans çizgisine (EnRÇ) göre yüzde 20 ila 30 aralığında azalma olmaktadır.

Çevresel faydalar: Bir enerji referans çizgisi (EnRÇ) oluşturmak, bir tesisteki enerji tüketimini ele almak ve azaltmak için önemli bir ilk adımdır. Tesislerin, karşılaştırmalı sonuçları ile sera gazı emisyonlarındaki değişiklikleri izlemesine olanak tanır. Bu nedenle, sürekli izleme ve analiz etme işine devam etmek, enerji yönetimi eforlarının çevresel etkisini niteler.

Sosyal faydalar: Enerji tüketimini azaltma çalışmarı çalışan ve toplum katılımı, veriler, bilgiler, hedefler ve hedefler sağlandığında iyileşme gösterir. Bu nedenle karşılaştırma bu süreç için çok önemli bir adımdır.

Belgelendirme Faaliyetimiz:

Akademi Belgelendirme IAF akreditasyonuna sahip Çek Cumhuriyeti menşeili ‘LL-C (Certification)’ firması ile yönetim sistemleri belgelendirmesi ve CE belgelendirmesi hizmetlerini vermektedir. Belgelendirme faaliyetleri içerisinde ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 22301, ISO 10002, ISO 31000, ISO 50001 ve ISO 37001 gibi yönetim sistemleri konularında uzman denetçi ve eğitmen kadromuz ile belgelendirme, denetim ve eğitim faaliyetleri yürütmektedir. Sunduğumuz sertifikalar Uluslararası IAF MLA Karşılıklı tanımı sözleşmesi gereği Türkiye dahil bütün IAF MLA sözleşmesini imzalayan ülkelerde geçerlidir.

Akademi Belgelendirme:

Akademi belgelendirme 2005 yılında bu sektörün ik uzmanlarından olan Metin Şimşit ve Dr. Yılmaz Sezer tarafından kurulmuştur. Genel faaliyet alanları olarak belgelendirme, denetim, eğitim ve gözetim hizmetleri vermektedir.

Akademi Belgelendirme IAF akreditasyonuna sahip Çek Cumhuriyeti menşeili ‘LL-C (Certification)’ firması ile yönetim sistemleri belgelendirmesi ve CE belgelendirmesi hizmetlerini vermektedir. Belgelendirme faaliyetleri içerisinde ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 22301, ISO 10002, ISO 31000, ISO 50001 ve ISO 37001 gibi yönetim sistemleri konularında belgelendirme, denetim ve eğitim faaliyetleri yürütmektedir.

Temsilcisi olduğu Almanya menşeili ‘Primara’ firması ile Ürün belgelendirmesi, Deney Laboratuvarı, CE belgelendirmesi hizmetlerini yürütmektedir.

Akademi belgelendirme tescilli markası olan İNTER-NOVA ile yönetim sistemi belgelendirmesi, CE belgelendirmesi ve belgelendirme faaliyetlerinde bulunduğu ISO standartları konularında sertifikalı temel, farkındalık, uygulamalı mentör ve iç denetçi eğitimleri vermektedir.

Enerji referans çizgisi EnRÇ
Akademi Belgelendirme Gözetim Eğitim Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Abdurrahmangazi Mahallesi Betül Sokak No: 5 Daire: 8
Sancaktepe - İstanbul

0216 766 28 52